VacuMed – Trykkammerbehandling:

VacuMed / INPT:
Intermittent Negative Pressure Therapy

Historie:

VacuMed blev oprindeligt udviklet af 2 tyske professorer til brug for NASA (det amerikanske rumfartsprogram).
NASA´s astronauter fik store problemer med blod og lymfekredsløbet i kroppen under længere ophold i rummet. Hjertets pumpefunktion og venepumpefunktionen blev nedsat i alvorlig grad pga. vægtløsheden, hvilket især påvirkede astronauterne, når de skulle udføre opgaver over flere dage i rummet på NASA´s rumstationer.
For at forebygge og modvirke det nedsatte kredsløb i kroppen udviklede professorerne og forskerne i NASA sammen med det tyske rumfartsprogram VacuMed trykkammeret, der nu benyttes dagligt af astronauterne i rummet.

Efter at have udviklet og iværksat brugen af VacuMed i rummet, blev samme teknologi efter nogle års forskning taget i brug i forebyggelse og behandlingen af patienter med kredsløbssygdomme samt til behandling og restituering af atleter.

VacuMed til behandling af patienter med cardiovasculære lidelser.
Og VacuSport til behandling af atleter.

Teknikken i de to trykkamre er helt ens; mens den indbyggede computerstyring i VacuMed og VacuSport indeholder forskellige programmer til behandling af de respektive målgrupper.

VacuMed og Vacusport er nu blevet medicinsk godkendt i Europa.
I Tyskland, hvor apparaturet er taget i brug på sygehuse og sportsmedicinske klinikker, er behandlingerne endvidere dækket af sygeforsikringen.
I Danmark og det øvrige Norden er teknologien indtil for kort tid siden ukendt pga. den almindelige konservative lægefaglige holdning til iværksættelse af ny medicinsk teknologi.

Teknikken:

VacuMed/VacuSport trykkammeret er bygget som et rør. Personen, der skal behandles placeres med hele underkroppen (op til over hofterne) inde i røret, hvorefter en speciel lukkemekanisme strammes om livet, så kammeret er komplet lufttæt.
Herefter vælges et program for behandlingen på apparaturets computerpult. Programmet vælges ud fra personens diagnose.
Under behandlingen, der varer 25 til 40 minutter foretager trykkammeret cykliske trykændringer mellem –20 til – 70 mmHg undertryk og mellemliggende neutraltryk, hvilket giver en rytmisk udvidelse og sammentrækning af blodkar og lymfebaner.
Denne pumpefunktion er størst i fødder og ben; men den påvirker også resten af kroppen.
Teknikken kan endvidere suppleres med tilførsel af ilt samt tilkobling af magnetfelt, hvis dette er indbygget i udstyret.
Under behandlingen kan måles en udtalt forhøjelse af cirkulationen, iltningen og stimuli af nye blodkar via rytmisk kapillær udvidelse og kompression.
Metoden øger både blod- og lymfekredsløbet markant.
Perfusionen/gennemstrømningen i muskler og væv øges og hævelse/ødemer og affaldsstoffer fjernes hurtigt.
Resultatet kan patienten mærke umiddelbart efter behandlingen som en følelse af lethed i benene, en let prikken i fødderne, øget varme i fødder og underben samt måske også en let svimmelhed (pga. behandlingens sænkende effekt på det diastoliske blodtryk).

Når en ny og hidtil ukendt teknik skal tages i brug i behandlingen af patienter/atleter, vil der altid blive stillet spørgsmål til effekten af behandlingen og dokumentation herfor.
Derfor er det en stor tilfredsstillelse at VacuMed/Vacusport teknologien er grundig undersøgt med adskillige forkningsprojekter af både NASA, tyske specialhospitaler for kredsløbssygdomme og sidst af Sportsuniversitetet i Köln.

Læs mere herom på…
www.vacumed.de og
www.vacusport.de

Alle forskningsresultater konkluderer, at VacuMed/Vacusport har stor effekt på menneskets krop og som NASA´s speciallæger siger: ”Er det den eneste teknologi, vi kan anbefale til vore astronauter og som vi med sikkerhed kan måle objektivt, at dette hjælper astronauternes kredsløb både i rummet og på jorden!”

Indikationer:

Astronauterne bruger VacuMed behandling dagligt i rummet og på ”landjorden” bruges metoden nu til:

 • Claudicatio / vindueskikker syndrom / åreforkalkning.
 • Behandlingsresistente sår på ben/fødder og sidde-liggesår.
 • Diabetes 1, - 1,5 og 2 med tegn på nedsat blodcirkulation i ben.
 • Venøs insufficiens /stase / varicer / årebetændelse og ødemer.
 • Neuropatier med påvirkning af kredsløbet i benene.
 • Forhøjet blodtryk.
 • KOL (trykkammer behandling suppleres med ilt)
 • Kolde fødder og uro i ben/fødder.
 • Lymfeødem i ben efter f.eks. canceroperation.
 • Kronisk syge og handicappede med nedsat bevægefunktion og medfølgende nedsat blod- og lymfecirkulation.
 • Restituering efter operation (hofte, knæ og fødder).
 • Restituering efter sportsskader i ben.
 • Restituering efter anaerob belastning ved kraftig sportsudøvelse.

Kontraindikationer:

 • Thrombose/blodprop - især i ben.
 • Infektiøse hudsygdomme eller sår med kraftig betændelsestilstand på ben (f.eks rosen).
 • Graviditet.
 • Akutte blødninger i ben/fødder.
 • Blødersygdom.

 

Resultater:

Gennem det sidste årti er flere tusinde personer blevet behandlet i VacuMed/VacuSport trykkammer i Tyskland.
Flere hospitaler, private klinikker, rehabiliteringscentre og professionelle sportsklubber i Tyskland, Øst- og Sydeuropa benytter nu denne teknologi til behandling af patienter med kredsløbssygdomme samt til behandling og restituering af atleter.
Der er imidlertid mange behandlere, atleter og privatpersoner, der endnu ikke kender til denne type behandling og derfor med god grund stiller spørgsmål til effekten og resultater af behandlingerne.

I VacuMed/VacuSport´s hjemland Tyskland er der især 2 institutioner, der forsker i denne teknologi og dens objektive fysiologiske effekt på menneskets krop.
Det er Fallingbostel Privathospital og Rehabiliteringscenter for kredsløbssygdomme samt Sportsuniversitetet i Köln.
I USA er det som nævnt primært NASA, der dagligt benytter VacuMed til astronauterne og forsker i virkningerne på astronauternes kredsløb mens de er vægtløse i rummet.

I de nævnte behandlings- og forskningscentre er man enige om, at teknologien har en overbevisende positiv effekt på menneskets fysiologiske funktion og har fremlagt følgende objektive målbare resultater af behandlingerne:

 • Iltmætningstrykket i benene stiger med op til 15% under behandlingerne og effekten af den øgede iltning er vedholdende også efter behandlingerne. Dette måles med oximeter.
 • Blodgennemstrømningen i arterierne stiger under og efter behandlingerne. Og det arterielle tryk stiger efter behandling. Måles med Doppler trykmåling (systoletryk i arterier i benene).
 • Diastole blodtrykket falder spontant med 10-40 mmHg under behandlingerne og denne effekt holder med ca. 25% også efter behandlingerne. Måles med almindeligt blodtryksapparat (arm og ben).
 • Lactat/mælkesyre i blodet efter kraftig sportsudøvelse falder hurtigt under behandlingerne og restitueringtiden halveres i forhold til en kontrolgruppe, der behandles med traditionel sports-massage. Måles ved blodprøver.
 • Kreatinase, der er et biprodukt af kraftig anaerob belastning, reduceres i blodet på samme hurtigere måde. Måles ved blodprøver.
 • Iltningen af blodet øges markant og dette kan også måles ved blodprøver.
 • Angiogenese – dannelse af nye blodkar – og heling af sår fremmes markant i forhold til en kontrolgruppe af personer, der behandles med traditionel sårpleje.
 • Smerter i ben/fødder pga. iskæmi og neuropati reduceres hurtigt. Målt på en VAS-scala fra 10 til 1 efter 10 til 20 behandlinger.
 • Gangdistancen pga. claudicatio (vindueskikker sygdom) øges fra 50 meter til flere km gradvist over et behandlingsforløb på 10 til 40 behandlinger.
 • Degenerative forandringer i blodkar og nedsat kredsløbsfunktion pga. Diabetes forebygges sammenlignet med en kontrolgruppe, der ikke modtager VacuMed behandling.

Dette er de vigtigste objektive målinger for effekten af VacuMed/Vacusport behandlingerne.

Der er imidlertid spændende forskningsprojekter under vejs. Her er der især tale om en overbevisende effekt på forebyggelse af kredsløbsforandringer for personer med sukkersyge samt fremme af restituering efter operationer i hofter, knæ og fødder.

Priser og tilskud:

Behandlingspris er nu i Danmark: 375,- kr. / behandling.
Man kan købe 10 behandlinger i ”en pakke” for 3.250,- kr..

Der gives fra 10 op til x antal behandlinger og mange patienter skal forsætte vedligeholdende behandling resten af livet med ca. 1 mdr. mellemrum.

Der ydes endnu ikke sygesikringstilskud til behandlingen i Danmark.

Kontakt venligst klinikken for yderligere information.
Vacumed trykkammerbehandling ydes indtil nu kun i Lemvig, Nykøbing Mors og Ikast (se adresser under kontakt).