ESWT/Chokbølgebehandling:

ESWT står for Ekstracorporal ShockWave. Behandlingen har sit udspring i nyrestensknuserteknologien, der bruges som standard til knusning af nyresten.

Teknologien er siden 1990erne blevet videreudviklet, så man nu kan behandle en række kroniske tilstande med både de rigtige chokbølger og tilhørende system af trykbølger.

ESWT er altså 2 forskellige former for behandlinger:

EFSWT: Fokuserende chokbølgebehandling:

 • Høj energi.
 • Elektromagnetisk genereret som i nyrestensknuseren.
 • Penetrationsdybde op til 65mm.
 • Energien fordeler sig i vævet i et cigarformet fokusområde (30mm dybt og 6mm i diameter) med et ensartet energiniveau i hele fokusområdet.
 • 3 - 5 behandlinger anbefales.
 • Bedst til fokuseret behandling i dybden.

ERSWT: Radierende trykbølgebehandling:

 • Lavenergi.
 • Genereret via trykluft.
 • Penetrationsdybde op til 35mm.
 • Energien er størst ved hudoverfladen og aftagende i dybden.
 • 5 - 7 behandlinger anbefales.
 • Bedst til behandling af større områder overfladisk.

Storz DUOLITH, som jeg benytter, har både fokuserende chokbølge og radierende trykbølge indbygget med en elektromagnetisk generator og en pneumatisk olietryksgenerator samt tilhørende behandlingshoveder.

Jeg kan således vælge, hvilken behandlingsmodalitet, der er bedst egnet til den pågældende lidelse og behandle med den – eller en kombination af begge.

Behandlingerne kan udføres på 10-15 minutter.

Den fokuserende behandling kan give lidt mere smertereaktion end den radierende behandling.

Øvrige bivirkninger kan være let hævelse eller rødme. Bivirkningerne fortager sig dog sædvanligvis hurtigt og der kendes ingen varige bivirkninger.

Hvem kan behandles:

Chok- og trykbølger kan behandle en lang række lidelser/kroniske tilstande, som før var svære at behandle og kunne kræve operation.

Eksempelvis:

 • Smerter i senen under foden med eller uden hælspore.
 • Knyst på storetåen og forfodsnedsænkning.
 • Skuldersyndromer med eller uden forkalkninger.
 • Arvæv.
 • Inflammatoriske tilstande i achillessenen.
 • Springerknæ.
 • Tennisalbue/golfalbue/kasteralbue.
 • Morton´s neurom (nerveknude).
 • Kuskeknuder i hænder, andre seneknuder og springfingre. *** Behandler også patienter for impotens - i samarbejde med Speciallæge Berth Larsen i Nykøbing Mors.

Kontraindikationer for behandling:

 • Graviditet.
 • Pacemaker.
 • Thrombose (blodpropper).
 • Over implantater.
 • Akutte skader.
 • Polyneuropati.
 • AK behandling (blodfortynder - især med Marcumar).
 • Osteoporose.
 • Cortison behandling (vent 6 uger).

Hvordan virker chokbølgebehandling:

Man forsøger via kraftig energitilførsel til vævet, at ”irritere” den kroniske skade/tilstand og bringe den tilbage til en mere akut tilstand for dermed at stimulere kroppens egen evne til at regenerere sig selv.

Chokbølger og trykbølger er med andre ord modaliteter til at aktivere kroppens egne helende egenskaber:

 • Forbedrer vaskulariseringen af vævet (dannelsen af nye blodkar).
 • Øger blodgennemstrømningen i vævet.
 • Opløser kalkaflejringer, som derefter kan absorberes af vævet.
 • Nedbryder seneknuder og arvæv.
 • Stimulere udskillelsen af kroppens egne smertedæmpende hormoner.

Dokumentation for behandlingen:

Der er udført mest forskning og dokumentation på den fokuserende teknologi.

Som med megen dokumentationsmateriale indenfor forskellige kliniske felter er der en svingende kvalitet af studier, metode og design og dermed også varierende resultater af, hvor meget man kan uddrage rent konklusionsmæssigt af de enkelte studier.

Fokuserende teknologi er dog forholdsvis velbeskrevet og dokumenteret ved nogle gode forskningsresultater. Også omkring nyrestensknusning.

Der er ikke mig bekendt lavet sammenlignende studier på effekten af de to metoder og på forskellige indikationsområder.

Jeg har arbejdet fuld tid med Ul-scanning og ESWT på privathospital og i egen klinik siden 2002 og rent empirisk ved jeg, at der er gode resultater klinisk med begge teknologier.

Indikationsspektret er næsten det samme med begge teknologier; men man kan behandle mere i dybden og tilføre mere energi i et afgrænset område ved hjælp af den ægte fokuserende teknologi, hvilket er nødvendigt i behandlingen af flere degenerative forandringer.
F.eks. kan forkalkninger i sener, slimsække og muskler, randreaktive kalkdannelser ved slid, kraftig arvævsdannelse og seneknuder kun behandles effektivt med den rigtige fokuserende teknik.

Undersøgelse og behandling:

Før behandlingen foretager jeg altid en almindelig objektiv undersøgelse og en ultralydsscanning. Undersøgelsen kan endvidere suppleres med røntgenundersøgelse og/eller MR/CT-scanning fra sygehus.

Behandlingen varer mellem 10-15 min.

Det er bedst, hvis opfølgende behandling kan udføres med 1 uges mellemrum, så kroppen kan nå at reagere og iværksætte opheling af vævet.

Der gives sædvanligvis 1 til 5 behandlinger og der forventes en positiv virkning fra 1. til 3. behandling.

I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at give supplerende smertedæmpende medicinsk behandling og eller isning.

For yderligere information se:

www.eswt-therapy.com

Priser og tilskud:

Priser og tilskud er afhængig af den behandlingsteknologi, der skal benyttes.

Behandling med den rigtige og ægte fokuserende teknik er lidt dyrere end behandling med den radierende lavenergi teknik. Til gengæld er den fokuserende højenergi-teknik den eneste rigtige chokbølgeteknik til mange af lidelserne. Til gengæld kræver den ægte fokuserende teknik færre behandlinger.

VIGTIGT!: Derfor skal man altid spørge den behandler, man henvender sig til, om de kan yde denne behandlingsform eller om de kun har den radierende lavenergi-teknink til rådighed?

Kontakt venligst klinikken for yderligere information om priser og tilskud.