Metriscan – Screening for knogleskørhed:

Screening for osteoporose/knogleskørhed anbefales for:

  • Alle kvinder over 55 år.
  • Kvinder der er arveligt disponeret eller har haft tidligt ophør af menstruation.
  • Kvinder med lav kropsvægt og/eller tidligere forbrug af tobak eller misbrug af alkohol.
  • Kvinder med hormonelle sygdomme og/eller forbrug af hormonelle medikamenter.
  • Kvinder og mænd der har været alvorligt syge og fysisk inaktive i længere tid.
  • Mænd der har været eller er i hormonel behandling efter f.eks. prostata cancer.
  • Kvinder og mænd der har oplevet spontan fraktur eller har mistanke om sammenfald i ryggen.

Teknik:

Undersøgelsen foregår ved hjælp af en MetriScan røntgen knogleskanner. Skanneren er nyudviklet i USA til screening for knogleskørhed og den benyttes til udredning for osteoporose samt som forundersøgelse til en evt. helkropsskanning af ryg og hofte (DXA-skanning).

Man placerer hånden i MetriScans eksponeringsfelt, hvorefter man med en kort eksponering af håndens 2. ,3. og 4. fingre får en måling af knoglerne mineralindhold. Den rtg. eksponering, man udsættes for ved undersøgelsen svarer kun til ca. 5% af dosis ved en dentalrøntgen.

Undersøgelser viser at MetriScan undersøgelser korrelerer godt til DEXA-skanning; men i tilfælde af mistanke om udtalt osteoporose er en DXA-skanning af ryg og hofte nødvendig.

Uddybende materiale om screeningen - læs her

For yderligere information se:

www.alara.com

 

Formål:

Osteoporose/knogleskørhed er en tiltagende sygdom i vores moderne samfund. Det er primært kvinder, der rammes af sygdommen; men også et stigende antal mænd får knogleskørhed. Man mærker normalt ikke noget til knogleskørhed, før det er for sent og der opstår sammenfald i rygsøjlen eller spontane brud i knoglerne.

Formålet med screeningen er at opdage og forebygge sygdommen for de mere end 300.000 personer, der er ved at udvikle knogleskørhed (osteopeni) eller de, der har egentlig knogleskørhed allerede (osteoporose).

I tilfælde af, at der konstateres egentlig knogleskørhed ved hjælp af screeningens resultater, henvises man til yderligere undersøgelse og behandling på sygehuset via egen læge, der modtager skriftlig besked om henvisning.

Resultater:

Undersøgelsen ved hjælp af MetriScan giver 2 resultater:

T-score, der sammenligner personens knoglemineralindhold med en 30-årig normal population. Hvis denne score er mellem minus 1 til minus 2,5, har man tegn på begyndende afkalkning (osteopeni). Hvis scoren er under minus 2,5, har man tegn på egentlig knogleskørhed (osteoporose).

Z-score, der sammenligner personens knoglemineralindhold med en jævnaldrende, rask population. Her kan en score på 0,5 til minus 1 indikere osteopeni, mens en score på under minus 1 kan indikere osteoporose.

T-scoren er den væsentligste score til vurdering af knogletætheden og en score på minus 1 svarer til tab af kalk i knoglerne på 10-12%.

Rådgivning om forebyggelse:

Hvis man har tegn på knogleskørhed, modtager man en fyldestgørende rådgivning om forebyggende indsats. Rådgivningen består i en grundig vejledning i fysisk aktivitet, kost, kosttilskud, lys samt almindelige forholdsregler og praktiske tiltag i hverdagen.
Røntgenskanning, fremlæggelse af resultater, henvisninger samt rådgivning forestås af kiropraktor Jens J. Dahl eller en af hans ansatte kiropraktorer.

Uddybende materiale om forebyggelse - læs her

Priser og tilskud:

Priser og tilskud er som ved almindelig røntgenundersøgelse.

Der ydes tilskud fra Sygesikringen og Sygeforsikringen ”Danmark”. Desuden ydes ekstra tilskud, hvis man har ”medicinkort”.

Kontakt venligst klinikken for yderligere information om pris og tilskud.